SPRÁVA POHLEDÁVEK
INKASO POHLEDÁVEK
ODKUP POHLEDÁVEK

SPRÁVA POHLEDÁVEK

Minimalizujeme počet neuhrazených splátek

Cílem správy pohledávek je taková činnost, jež vede k co nejnižšímu počtu neuhrazených splátek za poskytnuté služby nebo zboží. Je vhodné se obrátit na specializovanou agenturu, protože se společnosti zaměřují na jinou sféru podnikání a nemají s danou problematikou takovou zkušenost, jakou by si pohledávky zasloužily.

Efektivita správy pohledávek vedených námi jako specializovanou firmou

Pokud se rozhodnete pro naši firmu, zefektivníte správu pohledávek, o něž se naše agentura fundovaně postará. Zaměstnanci věřitelské firmy se často ve správě pohledávek dostatečně nevyznají, a proto dochází ke vzniku dluhů a k neuhrazení pohledávek. A není nutno pojednávat o tom, jak moc to každou firmu zatíží.

Sepsání smlouvy a smluvních podmínek

Jsme soukromou společností, která převezme starosti ohledně dlužné pohledávky na svá bedra. Na tuto činnost se sepíše smlouva, v níž jsou stanoveny všechny podmínky, které určí, jak je správa vykonána. Je nezbytné stanovit ceny, za které bude daná služba poskytnuta.

Bezproblémová dohoda s dlužníkem

Pokud spolu sepíšeme smluvní dohodu, pak provedeme analýzu klienta a následně dlužné společnosti/dlužníka, kterému zašleme výzvu k zaplacení dlužné částky. Pokud je dohoda s dlužníka bezproblémová, sepíšeme kalendář splátek. Často pak spolupracujeme s právní kanceláří, jejímž úkolem je vytvořit smlouvu o splácení. Pokud tuto smlouvu dlužná strana podepíše, uzná tím svůj dluh.

Exekuční řízení

V případě, že dlužník nespolupracuje, je advokátní kancelář požádána o vypracování žaloby, která se podává k soudu. Soud potom rozhodne buď platebním rozkazem či rozsudkem o uznání. Jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, agentura se uchýlí k exekučnímu řízení.
Ať už zvolíme první nebo druhý způsob správy pohledávek, tak může být náš klient ujištěn, že mu tím zajistíme úhradu dlužné částky