ODKUP POHLEDÁVEK
SPRÁVA POHLEDÁVEK
INKASO POHLEDÁVEK

INKASO POHLEDÁVEK

Vhodné řešení

Právě v dnešním světě není zdaleka ojedinělé, když nějaký z Vašich klientů nebude tak solidní, jak by se na první pohled mohlo zdát. Bohužel se více a více firem musí smířit s pozdním uhrazením faktury či nesplacenou pohledávkou. Podnikatelé i firmy mají řadu podobných negativních zkušeností. Vhodným řešením je takzvané inkaso pohledávek, což je jinými slovy mimosoudní proces, při němž se písemně, osobně nebo telefonicky kontaktuje dlužná osoba nebo firma. Tento postup vede k zaplacení dlužné pohledávky. Pokud je Váš klient takto kontrolován, je na něj vyvíjen tlak, a proto má nutkání dlužnou částku zaplatit.

Jsme specializovanou firmou

Jsme specializovanou firmou, která se zabývá inkasem pohledávek, a máme s touto záležitostí bohaté zkušenosti. Proto víme, jaká upomínková řízení a také další postupy využít, abychom donutili dlužníka zaplatit. Je to velký benefit, protože řada věřitelů není v této oblasti zběhlá a jejich snaha donutit dlužníka zaplatit se tak často míjí účinkem.

Ctíme etický kodex

Ctíme však etický kodex, který by měl být v průběhu inkasa pohledávek dodržován. Kodexem se myslí dodržování zákonů a také právního řádu České republiky, spadá sem i respekt k osobní nedotknutelnosti dlužníka. Jsme inkasní agenturou, která dokáže podpořit respekt, ale i důvěru v činnost podobných firem. Je samozřejmostí, že přísně chráníme data a deklarujeme efektivní, rychlou a profesionální správu inkasních pohledávek.

Externí inkasní společnost

Pokud jste v pozici věřitele, často pověřujete inkasem pohledávek své účetní nebo jiné firemní zaměstnance, kteří s touto problematikou nemají dostatečné zkušeností, a tak často napáchají více škod než užitku. Celý proces je postaven na dobré komunikaci s dlužníkem, nikoliv na vyvíjení hrubého a nepřiměřeného nátlaku, kterého se dopouštějí nekvalifikovaní lidé, jimž chybí znalost oboru. A jenom velké společnosti si mohou dovolit provoz tak nákladného oddělení, které se specializuje na inkaso pohledávek. Menším věřitelům se vyplatí, když si najmou externí inkasní společnost.

To nejdůležitější, co ctíme, je nepřerušení kvalitních vztahů mezi věřitelem a dlužníkem. Pokud je totiž inkaso provedeno neodborně, pak často dojde k přerušení odběru zboží nebo služeb, což se negativně promítne i na zisku firmy.